Hướng dẫn đăng ảnh lên diễn đàn sơn

admin

Administrator
Thành viên BQT
Hướng dẫn đăng ảnh lên diễn đàn sơn

1.PNGSau khi ảnh đã attach lên diễn đàn sơn. Bạn chỉ chuột vào điểm muốn thêm ảnh trong bài viết. Sau đó nhấn nút "hình thu nhỏ" hoặc "hình đầy đủ" để ảnh nằm ở vị trí bạn muốn.

2.PNG
 

Similar threads

Top