SeaQueen Antifouling - Sơn chống hà

NanoBMT

New Member
nanobmt.vn cung cấp một công thức chống hà có phạm vi hiệu suất rộng, được dựa trên đồng hoạt tính. SeaQueen là lớp phủ tự làm bóng, đáp ứng tốt với tảo (làm bẩn mềm) và các vi sinh vật (làm bẩn cứng) của môi trường biển.

SeaQueen Antifouling.jpg

SeaQueen lý tưởng cho các tàu hoạt động vào mùa đông. Nó có thể được sử dụng trên các tàu có vận tốc lên tới 40 kt (1 knot » 0,5144 m/s » 1,852 km/h » 1,15 mph). Nó phù hợp với các quy định quốc gia và quốc tế nghiêm ngặt nhất của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO).


DNV logo.png
SeaQueen Antifouling được chứng nhận bởi DNV-GL đối với sự phù hợp theo các yêu cầu và tiêu chuẩn của Hiệp ước Hệ thống Chống hà của IMO.
 
Top