kĩ thuật sơn nhà

  1. B

    Sơn nhà bị lỗ kiến nguyên nhân và giải pháp

    Sơn nhà bị lỗ kiến là chuyện hiếm gặp khi sơn nhà. Hãy cùng hội kĩ thuật sơn trên diễn đàn sơn tìm nguyên nhân và giải pháp cho hiện tượng sơn nhà bị lỗ kiến. Nguyên nhân sơn nhà bị lỗ kiến là do tường ở một số vị trí xuất hiện các lỗ có góc nhỏ hơn 60-70 độ. Nguyên nhân tạo ra các lỗ này...
Top