người nhật

  1. T

    Lý do người nhật năng suất hơn người việt

    Hôm nay, Tuấn Khải thấy có 1 anh đang nói chuyện với bạn của anh ấy là: "Tại sao năng suất lao động của người nước ngoài cao? Là bởi vì họ có tính kỷ luật lao động ngặt nghèo. Như bên họ, rất ít tình trạng nhân viên tự động nghỉ. Mà bên họ nếu đã bị công ty sa thải thì cực kỳ khó tìm việc khác...
Top