sơn ngói tốt nhất

  1. D

    Sơn ngói loại nào tốt nhất?

    Các bác ở diễn đàn sơn kinh nghiệm nhiều, cho em hỏi loại sơn ngói nào tốt nhất hiện nay? Sơn ngói càng bền màu càng tốt. Em đang muốn đầu tư công nghệ sản xuất ngói không nung. Dùng sơn ngói để phủ bên ngoài. Thị trường xây dựng giờ chuộng loại ngói dùng sơn ngói hơn là ngói nung. Vì mẫu mã...
Top