Có người hỏi vị hòa thượng : “khi ở một mình, ngài có ăn thịt không?”

Bình luận bằng Facebook

Top