Thắng nhỏ nhờ vào trí tuệ, thắng lớn nhờ vào phúc đức

#1
Thắng nhỏ nhờ vào trí tuệ, thắng lớn nhờ vào phúc đức, chỉ cần tích lũy đều đặn, khí thế sẽ tựa cầu vồng. Chỉ lo chạy theo lợi nhuận, đó là hành vi của kẻ tầm thường; hiểu được chia sẻ lợi nhuận, ấy là nghĩa lớn của người siêu thường. Cảnh giới cao nhất của người thông minh.
 

Bình luận bằng Facebook

Top