Tôn ngộ không đánh đổ cây nhân sâm, vì sao chỉ nước cam lồ của bồ tát mới cứu được?

Bình luận bằng Facebook

Top